Ceník služeb - ABIOTEL commu

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Název služby

Výše poplatku

Základní poplatky za úkony

Zřízení služby ABIOTEL (včetně členství v ABIOTELklubu)
Zřízení služby ABIOTEL (bez členství v ABIOTELklubu)
Výroba SIM karty
Převod mobilního čísla od jiného operátora
Převod čísla pevné linky od jiného operátora
Vystavení nové SIM
Opis faktury a odeslání - jednorázový
Odeslání SIM karty kurýrem

Registr zmeškaných volání

499,00 Kč
99,00 Kč
129,00 Kč
369
,00 Kč
999,00
129,00
100,00 Kč
199,00 Kč

15,00 Kč

Smluvní pokuty a upomínky

1. upomínka- ve formě SMS
2. upomínka- písemná
 nebo mail
Dohledání platby, špatný var.symbol
Platba po splatnosti - penále za každý započatý týden
Blokace SIM karty z důvodu neplacení

50,00 Kč
150,00 Kč
85,00 Kč
100,00 Kč
1 000,00 Kč

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky